Galicia. Convocatoria de Oposiciones


21 Mar, 2018

Ver convocatoria

Prazo - 15 días hábiles dende o día seguinte ( 22 de marzo) á publicación desta orde no DOG.

As solicitudes deberán cubrirse na páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos http://www.edu.xunta.es/oposicions e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Boletín Resumo: 

180321_convoopos